1. WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin korzystania ze strony (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony www.hoop.pl (dalej „Strona internetowa Hoop”).

 1. Właścicielem i administratorem Strony internetowej Hoop jest Hoop Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (dalej „Hoop Polska”), ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000269410, NIP 5272525699, REGON 140765027, kapitał zakładowy 127 346 006,52 PLN.

 1. Do korzystania ze Strony internetowej Hoop niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www.

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

 1. Materiały – przesyłane przez Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej Hoop dane osobowe, oferty, a także inne materiały takie jak filmy, zdjęcia, obrazki, etc.

 2. Zapytanie – przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej Hoop opinie o produktach, pytania, oceny i/lub reklamacje.

 3. Użytkownik – każdy, kto korzysta ze strony internetowej www.hoop.pl.

 4. Formularze kontaktowe – dostępne na stronie www.hoop.pl w zakładce „Kontakt” formularze służące Użytkownikom do komunikacji z Hoop Polska Sp. z o.o. celem:

 • przesyłania przez Użytkowników ofert sponsoringu (zakładka „Sponsoring”),

 • aplikowania przez Użytkowników na określone stanowisko pracy i przeprowadzenia w związku z tym przez Hoop Polska Sp. z o.o. procesu rekrutacji (zakładka „Wyślij zgłoszenie”),

 • rozpatrzenia przez Hoop Polska Sp. z o.o. przesłanych przez Użytkowników zapytań, komentarzy, ocen, opinii o produktach i/lub reklamacji oraz komunikacji w tych sprawach (zakładka „Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami”).

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje również w przypadku, gdy na Stronę internetową Hoop lub jej obszar można przejść z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy do niej dostęp. Korzystanie ze Strony internetowej Hoop jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku braku jego akceptacji proszę nie korzystać ze strony www.hoop.pl.

  Pełna treść dokumentu dostępna jest TUTAJ. 

© 2018 Hoop Polska Sp.z.o.o