1. WSTĘP

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki ochrony prywatności wprowadza się następujące definicje:
 1. Formularze kontaktowe – dostępne na stronie www.hoop.pl w zakładce „Kontakt” formularze służące użytkownikom do komunikacji z Hoop Polska Sp. z o.o. celem:
 • przesyłania przez użytkowników ofert sponsoringu (zakładka „Sponsoring”),
 • aplikowania przez użytkowników na określone stanowisko pracy i przeprowadzenia w związku z tym przez Hoop Polska Sp. z o.o. procesu rekrutacji (zakładka „Wyślij zgłoszenie”),
 • rozpatrzenia przez Hoop Polska Sp. z o.o. przesłanych przez użytkowników zapytań, komentarzy, ocen, opinii o produktach i/lub reklamacji oraz komunikacji w tych sprawach (zakładka „Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami”).
 1. Hoop Polska – Hoop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269410,
 1. Użytkownik – każdy odwiedzający stronę www.hoop.pl
 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy danych osobowych Użytkowników, zbieranych celem:
 1. rozpatrzenia przesłanych przez Użytkowników ofert sponsoringu i związanej z tym analizy możliwości podjęcia współpracy,
 2. rozpatrzenia aplikacji kandydata na wybrane przez niego, preferowane stanowisko pracy oraz celem przeprowadzenia związanego z tym procesu rekrutacji,
 3. komunikacji z Użytkownikami w zakresie udzielenia informacji o prowadzonej przez Hoop Polska działalności, możliwości współpracy, usługach, programie, ofertach, a także celem rozpatrzenia przesłanych przez Użytkowników zapytań, komentarzy, ocen, opinii o produktach,
 4. komunikacji z Użytkownikami w zakresie rozpatrzenia przez Hoop Polska reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką ochrony prywatności jest Hoop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000269410.
 1. W przypadku zmiany administratora lub powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika podmiotowi przetwarzającemu, Hoop Polska poinformuje o tej zmianie Użytkownika.
 1. W niniejszej Polityce ochrony prywatności opisano:
 1. rodzaje gromadzonych danych osobowych oraz sposoby ich gromadzenia,
 2. sposoby wykorzystywania gromadzonych danych osobowych,
 3. prawa Użytkownika w związku z gromadzeniem jego danych osobowych,
 4. politykę i procedury bezpieczeństwa związane z ochroną danych osobowych Użytkownika.

  Pełen tekst dokumentu dostępny jest TUTAJ. 

© 2018 Hoop Polska Sp.z.o.o