Kofola rośnie w Czechach, Słowacji i w regionie Adriatyku o 9,4 % oraz planuje wielką ofensywę w Polsce, zapowiadana dywidenda zostanie wypłacona

 

kofolaChoć tegoroczne lato nie było idealne dla sprzedaży napojów bezalkoholowych, jak to było w ciągu ostatniego roku, Grupie Kofola udało się zwiększyć sprzedaż w Czechach, Słowacji i Słowenii o 9,4 %. Nasza firma zawarła umowę na zakup udziałów spółki Studenac w Chorwacji, co stanowi kolejny istotny krok w ekspansji firmy w regionie Adriatyku. Polski rynek, który obecnie jest dużym wyzwaniem dla Kofoli, jest świadkiem największej aktywności firmy w ciągu ostatnich czterech lat i planuje się tam wielką ofensywę. W szczególności sytuacja w Polsce miała największy wpływ na wyniki gospodarcze Grupy; przychody spadły o 2,4 %, wskaźnik EBITDA o 13,9 %. Przedstawiciele firmy zakładają, że wyniki ekonomiczne dla całego roku będą na poziomie ubiegłego roku, dlatego postanowili wypłacić akcjonariuszom dywidendę w wysokości 156 mln CZK jeszcze w grudniu tego roku.

„Ogólnie rzecz biorąc, osiągnięty wynik EBITDA w wysokości 137,15 mln PLN spełnił nasze oczekiwania „, mówi o sytuacji gospodarczej spółki Daniel Buryš, Dyrektor Finansowy Grupy Kofola.” Przypuszczamy, że wynik za cały rok będzie w okolicach poziomu ubiegłego roku, co oznacza 40, 7 mln EUR z możliwym odchyleniem 5 %”. Jest to jeden z powodów, dla których Kofola zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 156 milionów CZK dla inwestorów. „Wzrost i stabilne przychody z tytułu dywidend to jest to, co chcemy prezentować naszym inwestorom teraz i w przyszłości „, dodaje pan Daniel Buryš.

W Czechach i na Słowacji, pomimo przeciętnego lata, które nie przyniosło takiej ilości tropikalnych dni jak ostatnio, Grupa zwiększyła sprzedaż o 5 %. Wzrost został osiągnięty dzięki flagowej marce czyli marce Kofola, a także dzięki marce Rauch. Znaczący pozytywny wpływ na sprzedaż ma również marka Vinea, która porównując do ubiegłego roku wzrosła o 9 %. UGO nadal jest najszybciej rozwijającą się marką w portfelu, z wzrostem o 60% sprzedaży śródrocznej. Do tej pory możemy poszczycić się siecią 70 fresh barów, przy czym w przyszłym roku planowany jest rozwój sieci poprzez franchising.

W Polsce, Kofola jest obecnie najbardziej aktywna w okresie ostatnich lat. „Polski rynek nadal jest dość rozdrobniony. Ilość podmiotów konkurencyjnych powoduje ogromne parcie na marże. Wrażliwość konsumenta na ceny i wysokie wymagania dotyczące jakości stoją w dużym kontraście do tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni w innych rynkach „, mówi o aktualnej sytuacji na polskim rynku Jiří Vlasák, Dyrektor Generalny HOOP Polska dodając:” W zmianach, przez które przechodzi rynek jednoznacznie dostrzegamy korzyści. Jednak cały proces przekształcenia spółki niesie ze sobą znaczne koszty restrukturyzacji, w postaci czy to inwestycji związanych z koncentracją produkcji, czy też jako utrata części wolumenu produkcji spowodowana zmianą polityki cenowej z naciskiem na wyższą marżę na kluczowych produktach lub przygotowanie kampanii marketingowej dla marki Hoop Cola na koniec roku. ”

Oprócz ograniczania kosztów i optymalizacji marży w Polsce, w tym roku Kofola zainwestowała w poprawę asortymentu produktów oraz we wsparcie marketingowe. Inne zmiany zgodnie z nowo ustaloną strategią będą kontynuowane również w 2017 roku.

Kofola dobrze radziła sobie w regionie Adriatyku, gdzie śródroczna sprzedaż wzrosła o 12,4 %. Ponadto we wrześniu Kofola zawarła umowę na zakup spółki Studenac, producenta wód mineralnych, które mają bogatą historię, a także silną emocjonalną relację marki z konsumentami. To są wartości, które od lat z sukcesem pracują dla Kofoli. Ta akwizycja powinna zostać zamknięta do końca roku.

 

w tysiącach PLN 9M16* 9M15** Zmiana 2016/2015 Zmiana 2016/2015
Sprzedaż 874 280 895 890 -21 610 -2,4%
EBITDA 137 157 159 289 -22 132 -13,9%
 

 

* wartości wynikowe oczyszczone o zdarzenia jednorazowe

** wartości wynikowe oczyszczone o zdarzenia jednorazowe i przeliczone według kursu średniego walut za okres 9 miesięcy kończący się 30.9.2016