Kofola: obroty zgodne z założeniami, wzmocnienie pozycji w segmencie świeżej żywności

Zgodnie z założeniami zarządu Kofoli, w trakcie pierwszych trzech miesięcy, obroty Grupy spadły o 8,4 %, natomiast nie wliczając wyników ekonomicznych działalności w Polsce wzrosły o 0,4 %. Wskaźnik EBITDA Grupy w pierwszym kwartale był niższy o 48,7 %. Czarnym koniem w portfolio firmy jest marka UGO, która udowodniła swój wysoki potencjał, ponieważ jej obroty wzrosły o 31 % rok do roku, co przekłada się na 3 mln zł. Kofola planuje w czerwcu tego roku wesprzeć wzrost marki UGO zakupem producenta świeżych sałatek. Dzięki temu marka będzie mogła lepiej odpowiadać na trendy, związane z poszukiwaniem przez konsumentów świeżej, zdrowej żywności.

– Wynik ekonomiczny jest zgodny z naszymi oczekiwaniami – komentuje Dyrektor Finansowy Grupy Daniel Buryš i dodaje – Największy wpływ na wynik miała trwająca reorganizacja naszej działalności
w Polsce, inwestycje w wynagrodzenia pracowników, wzrost cen surowców, a w konsekwencji również cen naszych produktów. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miał rejon Morza Adriatyckiego, który z punktu widzenia obrotów wzrósł o 16,4%. Rejon Czecho-słowacji wykazał obroty na stabilnym poziomie.

Daniel Buryš odnosząc się do najbliższej przyszłości powiedział: – Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na ceny surowców, ale musimy sfinalizować zmiany kierunku w Polsce. Te czynniki będą miały wpływ na nasze wyniki również w nadchodzących miesiącach. Nie zmienia to jednak faktu, że priorytety Grupy na ten rok pozostają takie same. Pierwszym z nich są mocne inwestycje w kluczowe brandy z portfolio spółki Hoop Polska. Kolejne cele to wsparcie szybko rozwijającej się marki UGO oraz integracja z Grupą ostatniego zakupu, chorwackiej firmy Studenac. Rozpoczynamy sezon i podporządkowujemy temu większość naszych działań.

Grupę bardzo cieszy marka UGO. Jej obroty, z 75 barów z napojami i sałatkami fresh, od kilku kwartałów nieustannie rosną. W pierwszych trzech miesiącach tego roku odnotowaliśmy wzrost o 31%, co przekłada się na 3 mln zł. Właśnie w związku z planami rozwoju marki UGO, Kofola ogłosiła, że w czerwcu planuje przejęcie działu produkcji świeżych sałatek należącego do firmy Titbit. – Dzięki temu posunięciu rozszerzymy swoje portfolio o świeżą żywność przeznaczoną do sklepów detalicznych i będziemy mogli lepiej zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na świeże sałatki oraz soki owocowe i warzywne – dodaje Daniel Buryš.

W tys. zł 3M2017* 3M2016* Zmiana 2016/2015  Zmiana  2016/2015
  1.  
Przychody ze sprzedaży 214 827 234 459 -19 632 -8,4%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) -9 228 4 203 -13 431 -319,6%
EBITDA 12 626 24 590 -11 964 -48,7%
* oczyszczone o pozycje jednorazowe i przeliczone po kursach obowiązujących w 12 miesięcznym okresie zakończonym 31.03.2017