Brak aktualnych ofert

Aplikuj teraz
Cała Polska | 2019-10-03
Brak aktualnych ofert

Jeśli poniżej nie znajdziesz odpowiedniej oferty, wyślij swoje CV wypełniając formularzu kontaktowym! Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się po rozpoczęciu rekrutacji.

Wyślij zgłoszenie

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Twoich danych osobowych jest HOOP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, KRS 0000269410 (dalej jako „Hoop Polska”). Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Hoop Polska zgadzasz się na przetwarzanie przez Hoop Polska Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na preferowane stanowisko wskazane przez Ciebie w zgłoszeniu powyżej. Hoop Polska wyznaczył inspektora ochrony danych, do którego możesz kierować wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych na adres e-mail: gdpr@hoop.pl .


Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu:
- prowadzenia rekrutacji na preferowane stanowisko wskazane przez Ciebie w zgłoszeniu powyżej, a jeśli wyraziłaś/eś na to zgodę również w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia procesu rekrutacji na preferowane stanowisko wskazane przez Ciebie w zgłoszeniu powyżej. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów przyszłej rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Ciebie wyraźnie zgody przez okres 12 miesięcy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. W tym celu możesz się z nami skontaktować pod adresem Hoop Polska Sp. z o.o. ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Hoop Polska Sp. z o.o. ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
© 2018 Hoop Polska Sp.z.o.o