Centrala

1

Siedziba główna firmy - Kutno

Hoop Polska Sp. z o.o.
Wschodnia 5
99-300 Kutno
Polska
NIP: 527-25-25-699

telefon: +48 24 361 70 00

Fax: +48 24 357 40 44

2

Biuro Regionalne w Warszawie

Hoop Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
Polska

telefon: +48 24 361 70 02

Fax: +48 22 635 49 84

3

Biuro Regionalne w Katowicach

Hoop Polska Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 2
40-082 Katowice
Polska